Akıllı Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

 

Prof. Dr. Baki HAZERMerkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Rıfat BENVENİSTEYönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha ATİOĞLUYönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILIÇYönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Emin Tugay KEKEÇYönetim Kurulu Üyesi