Kapadokya Üniversitesi Akıllı Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 16 Aralık 2018 tarihli ve 30627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikte tanımlanan amaçlar ve faaliyet alanları çerçevesinde kurulmuştur.

Merkezin başlıca amaç ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Akıllı malzemeler ile ilgili bilgi birikimini arttıracak araştırma, analiz ve uygulamalar yapmak, geleceğe yönelik, yönlendirici somut öneriler içeren akademik faaliyetlerde bulunmak.

b) Akıllı malzemeler ile ilgili elde ettiği bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası seviyede karar alıcılarla, akademisyenlerle, özel sektör liderleriyle ve diğer sosyal paydaşlarla kitap, rapor, broşür ve benzeri araçlarla paylaşmak.

c) Akıllı malzemeler ile ilgili elde ettiği bilgi birikimini, endüstriyel veya akademik diğer araştırma kuruluşlarıyla toplantı, sempozyumçalıştay, kolokyum, konferans ve benzeri ortamlar düzenleyerek veya katılım sağlayarak paylaşmak.

ç) Yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler, düşünce grupları ve benzerleri ile iş birliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak.

d) Akıllı malzemeler ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

e) Akıllı malzemeler ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde yer almak.

f) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bilim dünyasına katkı sağlamak.

g) Uluslararası kuruluşlar bünyesinde kurulan ilgili çalışma gruplarına katılmak.

ğ) Merkezin çalışma alanı ile ilgili çeşitli uluslararası komisyonlara üye olmak ve çalışma gruplarında görev alarak, ulusal mevzuata katkı sağlamak.

h) Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda akıllı malzeme geliştirme, karakterizasyonu, akıllı bileşik tasarımı ve imalatı projelerini geliştirmek.

ı) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.